22/11/2022, ώρα 12.00 - 14.00
ΕΚΔΗΛΩΣΗ: Οδηγός αντιμετώπισης της έμφυλης και σεξουαλικής βίας και παρενόχλησης στο Πάντειο Πανεπιστήμιο

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 22 Νοεμβρίου 2022 στις 12:00-14:00 στο Αμφιθέατρο Σάκη Καράγιωργα 2  του Παντείου Πανεπιστημίου.

Δείτε την σελίδα της εκδήλωσης στο facebook.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

10/6/2022
ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ ΣΤΑ ΑΕΙ
ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΟΛΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
‘’ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ:
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ’’

Έχει αναρτηθεί στο www.opengov.gr, ο σύνδεσμος: http://www.opengov.gr/ypepth/?p=5957&cpage=10#comment-82921

Βάσει του Ν. 4589/2019 (άρθρο 33), έχουν συσταθεί και λειτουργούν σε όλα σχεδόν τα ΑΕΙ της χώρας Επιτροπές Ισότητας των Φύλων (Ε.Ι.Φ.) ως συμβουλευτικά όργανα των Συγκλήτων και των Διοικήσεων των Σχολών και Τμημάτων των ΑΕΙ για την προώθηση της ισότητας σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας και σε όλες τις διαδικασίες της ακαδημαϊκής ζωής. Μια από τις σημαντικότερες αρμοδιότητες των Ε.Ι.Φ. είναι η εκπόνηση μεσοπρόθεσμων Σχεδίων Δράσης για την Ισότητα των Φύλων για κάθε ΑΕΙ.
Οι Ε.Ι.Φ έχουν ολοκληρώσει ή βρίσκονται στη διαδικασία ολοκλήρωσης των πρώτων Σχεδίων Δράσης για την Ισότητα των Φύλων (ΣΔΙΦ), τα οποία έχουν εγκρίνει ή πρόκειται σύντομα να εγκρίνουν οι Σύγκλητοι των Πανεπιστημίων. Σημειωτέον, ότι η εκπόνηση, υιοθέτηση και υλοποίηση των ΣΔΙΦ επιβάλλεται για τα πανεπιστήμια και τους ερευνητικούς φορείς της χώρας από την ευρωπαϊκή πολιτική έρευνας, δεδομένου ότι, σε πρώτο χρόνο, αποκλείονται από τη συμμετοχή στο νέο χρηματοδοτικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έρευνα και την καινοτομία HORIZON Europe (2021-2027) όσα πανεπιστήμια και ερευνητικοί φορείς των χωρών της Ε.Ε. δεν διαθέτουν επίσημα εγκεκριμένα και εν ισχύ ΣΔΙΦ συγκεκριμένων προδιαγραφών. Σε δεύτερο χρόνο, προϋπόθεση για πρόσβαση στη χρηματοδότηση του HORIZON Europe θα αποτελεί η αποδεδειγμένη με στοιχεία υλοποίηση των δράσεων των εγκεκριμένων ΣΔΙΦ.
Θεωρώντας:

• ότι η πολιτική ισότητας των φύλων στην ανώτατη εκπαίδευση πρέπει όχι μόνο να συνεχιστεί αλλά και να αναβαθμιστεί,
• ότι ο θεσμικός ρόλος των Ε.Ι.Φ. είναι κομβικός για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση αυτής της πολιτικής εντός κάθε ΑΕΙ και
• ότι καμία κυβέρνηση δεν θα ήθελε να στερήσει τα ΑΕΙ της χώρας από τη χρηματοδότηση ερευνητικών προγραμμάτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση,

Προτείνουμε ανά κεφάλαιο του Σχεδίου Νόμου τα εξής:

13/5/2022, ώρα 11.30 - 13.30
ΕΚΔΗΛΩΣΗ: Το Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2022-2025

Διοργάνωση: Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων και η Πρυτανεία του Παντείου Πανεπιστημίου σας προσκαλούν στην Εκδήλωση - Παρουσίαση "Το Σχέδιο Δράσης για την Ισότητα των Φύλων 2022-2025"

Εισαγωγή-συντονισμός
Μαριάννα Ψύλλα αναπληρώτρια καθηγήτρια, Αντιπρύτανις Διεθνών Σχέσεων και Συνεργασιών
Μαρία Καραμεσίνη καθηγήτρια, Πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων
Ομιλίες
Ντία Αναγνώστου επίκουρη καθηγήτρια, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων
Αρετή Μαυρομμάτη-Λαγάνη υποψήφια διδακτόρισσα, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων

Παρασκευή, 13 Μαΐου 2022
ώρα 11.30 – 13.30
Αμφιθέατρο Σάκη Καράγιωργα 2 Θα ακολουθήσει δεξίωση στον κήπο του Παντείου Πανεπιστημίου

X