Συνεισφορά της ΕΙΦ του Παντείου Πανεπιστημίου στη σύνταξη της 8ης Εθνικής Έκθεσης της Ελλάδας προς την Επιτροπή του ΟΗΕ για την εξάλειψη των διακρίσεων κατά των Γυναικών (CEDAW)
30/6/2021
Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων (Ε.Ι.Φ.) του Παντείου Πανεπιστημίου κατέθεσε, κατόπιν πρόσκλησης της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, τη συμβολή της στη σύνταξης της 8ης Εθνικής Έκθεσης της Ελλάδας προς την Επιτροπή του ΟΗΕ για την Εξάλειψη των Διακρίσεων κατά των Γυναικών. Η συμβολή περιλαμβάνει μια σύντομη περιγραφή των δράσεων του Παντείου Πανεπιστημίου και της Ε.Ι.Φ.  για την εξάλειψη των διακρίσεων και την επίτευξη της ισότητας την περίοδο 2015-2021.
Παρέμβαση στη Σύγκλητο του Πανεπιστημίου για τον Εσωτερικό Κανονισμό

Τον Εσωτερικό Κανονισμό του Πανεπιστημίου μπορείτε να τον βρείτε ΕΔΩ

Συνεργασία της Ε.Ι.Φ. με την Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήσριξης Φοιτητών

Πληροφορίες για την Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Ψυχολογικής Υποστήριξης φοιτητών ΕΔΩ


Print   Email