Εγχειρίδιο για την κατάρτιση σχεδίων δράσης για την Ισότητα των Φύλων σε Πανεπιστήμια και Οργανισμούς Έρευνα

Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί έναν πρακτικό οδηγό για την κατάρτιση Σχεδίων Δράσης για την Ισότητα των Φύλων στα ΑΕΙ και σε οργανισμούς έρευνας. Περιγράφει τα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσει ο κάθε φορέας, προκειμένου να εκπονήσει και να εφαρμόσει ολοκληρωμένες και στοχευμένες δράσεις για να καταπολεμήσει τις έμφυλες ανισότητες στους τομείς της ανώτατης εκπαίδευσης και της επιστημονικής έρευνας.

Περισσότερα εδώ

Βία κατά των γυναικών: πανευρωπαϊκή έρευνα

Η παρούσα έκθεση βασίζεται στις συνεντεύξεις 42 000 γυναικών από τα 28 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Καταδεικνύει ότι η βία κατά των γυναικών, και ειδικά η βία λόγω φύλου που επηρεάζει κυρίως τις γυναίκες, αποτελεί σοβαρή παραβίαση ανθρώπινων δικαιωμάτων την οποία η ΕΕ δεν μπορεί να αγνοεί.

Περισσότερα εδώ

1η-Έκθεση-για-τη-Βία-κατά-των-Γυναικών

Η 1η Ετήσια Έκθεση για τη Βία κατά των Γυναικών αποτυπώνει το έργο της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, το Ευρωπαϊκό πλαίσιο για τη βία κατά των γυναικών, όπως επίσης και την κατάσταση της έμφυλης βίας στη χώρα μας, με έμφαση στην περίοδο της πανδημίας από τον Covid-19.

Περισσότερα εδώ

Πρόγραμμα Εκπαίδευσης USVReact

Το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης USVReact αποτέλεσε μια σημαντική ευκαιρία να εισαγάγει το θέμα της σεξουαλικής βίας και παρενόχλησης στο πανεπιστήμιο και να εντοπίσει τα θεσμικά κενά στην πολιτική και την παροχή φροντίδας, καθώς και τις γενικές στάσεις του πανεπιστημιακού προσωπικού και των φοιτητών/τριών για το πρόβλημα της σεξουαλικής βίας και της βίας γενικότερα.

Περισσότερα εδώ


Print   Email