Μαθήματα και προγράμματα του Πανεπιστημίου σε σχέση με το Φύλο

   Το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών προωθεί συστηματικά τις σπουδές φύλου και τις γυναικείες σπουδές στο πλαίσιο του προγράμματος σπουδών κάθε Τμήματος, αλλά και μέσα από τα ερευνητικά και επιμορφωτικά προγράμματα που αναλαμβάνει το διδακτικό προσωπικό του Πανεπιστημίου, συνεισφέροντας στην ευαισθητοποίηση της κοινωνίας και ιδιαίτερα των νέων, σε σχέση με τα ζητήματα έμφυλων διακρίσεων και ισότητας.

  Στο Πανεπιστήμιο διδάσκονται περί τα 40 μαθήματα σχετικά με τις σπουδές φύλου, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, ενώ ταυτόχρονα ιδιαίτερα σημαντική είναι η δράση και τα προγράμματα που εκπονούνται στο πλαίσιο του Εργαστηρίου Σπουδών Φύλου[1] του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής. Επίσης, από το ακαδημαϊκό έτος 2020-21 λειτουργεί Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Φύλο, Κοινωνία, Πολιτική», με τη συνεργασία των Τμημάτων Δημόσιας Διοίκησης, Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών, Επικοινωνίας, Μέσων και Πολιτισμού, Κοινωνιολογίας, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Κοινωνικής Πολιτικής.

 

[1] Περισσότερες Πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ: https://www.genderstudies.panteion.gr/

 


Print   Email