24/11/2021 και ώρα 18.00    
ΕΚΔΗΛΩΣΗ: Για ένα Πανεπιστήμιο χωρίς σεξουαλική παρενόχληση - Πολιτικές αντιμετώπισης

Διοργάνωση: Δίκτυο των Επιτροπών Ισότητας των Φύλων στα ΑΕΙ
Η εκδήλωση διοργανώνεται με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών - 25 Νοεμβρίου
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την εκδήλωση μέσω του συνδέσμου στο Zoom:
Time: Nov 24, 2021 06:00 PM Athens
Join Zoom Meeting https://authgr.zoom.us/j/97935386943?pwd=dHEwaFVmNkFlQ25yZStLc0k5NE83dz09
Meeting ID: 979 3538 6943
Passcode: 420150

30/6/2021
Συνεισφορά της ΕΙΦ του Παντείου Πανεπιστημίου στη σύνταξη της 8ης Εθνικής Έκθεσης της Ελλάδας προς την Επιτροπή του ΟΗΕ για την εξάλειψη των διακρίσεων κατά των Γυναικών (CEDAW)

Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων (Ε.Ι.Φ.) του Παντείου Πανεπιστημίου κατέθεσε, κατόπιν πρόσκλησης της Γενικής Γραμματείας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, τη συμβολή της στη σύνταξης της 8ης Εθνικής Έκθεσης της Ελλάδας προς την Επιτροπή του ΟΗΕ για την Εξάλειψη των Διακρίσεων κατά των Γυναικών. Η συμβολή περιλαμβάνει μια σύντομη περιγραφή των δράσεων του Παντείου Πανεπιστημίου και της Ε.Ι.Φ.  για την εξάλειψη των διακρίσεων και την επίτευξη της ισότητας την περίοδο 2015-2021.

Read more: Συνεισφορά Ε.Ι.Φ. στην Εθνική Έκθεση

19/3/2021
Σεξισμός έμφυλη βία και σεξουαλική παρενόχληση: τι κάνουμε, πώς οργανωνόμαστε στο πανεπιστήμιο

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων (ΕΙΦ) του Παντείου Πανεπιστημίου, που πρόσφατα συγκροτήθηκε κατ’ εφαρμογή του Νόμου 4589/2019 (άρθρο 33) με σκοπό να δέχεται καταγγελίες, να διερευνά και να παρέχει υπηρεσίες διαμεσολάβησης στα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας για περιστατικά παρενοχλητικής συμπεριφοράς με έμφυλη διάσταση, διοργανώνει μια ημερίδα με στόχο τη δημόσια συζήτηση στη βάση των εξής ερωτημάτων: Πώς ορίζεται η έμφυλη βία και η σεξιστική συμπεριφορά και μέσα από ποιους μηχανισμούς αναπαράγεται τόσο δημόσια όσο και ιδιωτικά; Με ποιους όρους και υπό ποιες προϋποθέσεις μπορούμε να οργανώσουμε σήμερα την παροχή στήριξης, τόσο σε θεσμικό επίπεδο όσο σε επίπεδο συλλογικοτήτων, χωρίς να στιγματίζονται τα άτομα που έχουν υποστεί τέτοιες συμπεριφορές; Ταυτόχρονα, πώς μπορούμε να διαμορφώσουμε μια κουλτούρα χειραφέτησης που δεν παραπέμπει αποκλειστικά στην "ατομική ευθύνη" και στο "θάρρος της φωνής" εκείνων που υπόκεινται στις αντίστοιχες συμπεριφορές; Με άλλα λόγια, πώς μπορεί να "δοθεί" δημόσιος χώρος και λόγος σε μια τόσο τραυματική εμπειρία;

X