Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 33 του Ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13/τ.Α΄/29-1-2019) πρέπει να συγκροτηθούν Επιτροπές Ισότητας των Φύλων σε όλα τα Α.Ε.Ι.. Μέχρι τώρα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία συγκρότησης των Επιτροπών Ισότητας των Φύλων (Ε.Ι.Φ) στα κάτωθι.

Επιτροπές Ισότητας των Φύλων (Ε.Ι.Φ.) στα Πανεπιστήμια:

(Αλφαβητική σειρά)

 1. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.)
 2. Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ)
 3. Διεθνές Πανεπιστήμιο
 4. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δ.Π.Θ.)
 5. ΕΑΠ (Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο)
 6. Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ)
 7. Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ)
 8. Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
 9. Ιόνιο Πανεπιστήμιο
 10. Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών -ΟΠΑ
 11. Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 12. Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
 13. Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας
 14. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 15. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων
 16. Πανεπιστήμιο Κρήτης
 17. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ)
 18. Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών
 19. Πανεπιστήμιο Πατρών
 20. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
 21. Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

 

 

 1. Α.Π.Θ.
 2. ΑΣΚΤ
 3. ΔΙΠΑΕ
 4. Δ.Π.Θ.
 5. ΕΑΠ
 6. Ε.Μ.Π.
 7. Ε.Κ.Π.Α
 8. ΕΛΜΕΠΑ
 9. Ιόνιο
 10. ΟΠΑ.
 11. Αιγαίου
 12. Δυτ/κής Μακ/νίας
 13. Κρήτης
 14. ΠΑΜΑΚ
 15. Πατρών
 16. Πελοπ/σου
 17. Χαροκόπειο

Αναλυτικές πληροφορίες ανά Πανεπιστήμιο

Συγκρότηση Επιτροπής Ισότητας των Φύλων (Ε.Ι.Φ.) του Α.Π.Θ. με απόφαση Συγκλήτου στη συνεδρίασή της με αριθμό 3009/20-11-2019

Hλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

Ιστότοπος: Επιτροπή Ισότητας των Φύλων – ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (auth.gr) (υπο ανακατασκευή)

Facebook: ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ  ΑΠΘ:  https://www.facebook.com/isotitaAUTH

 

Πρόεδρος: Δήμητρα Κογκίδου, Καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

Μέλη ΔΕΠ - έξι (6) μέλη

Κογκίδου Δήμητρα , καθηγήτρια πρώτης βαθμίδας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

Κίτση – Μυτάκου Αικατερίνη, καθηγήτρια πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ζαμπανιώτου Αναστασία, καθηγήτρια πρώτης βαθμίδας του Τμήματος Χημικών Μηχανικών This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Αθανασιάδου Χριστίνα, αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τμήματος Ψυχολογίας This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Στάμου Αναστασία, αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Αναστάσιος Καπλάνης,  Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Φιλολογίας, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Ε.Ε.Π. ή Ε.ΔΙ.Π. ή Ε.Τ.Ε.Π. - ένα (1) μέλος

Κουρούνη Κυριακή, μέλος Ε.Ε.Π του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Διοικητικό Προσωπικό- ένα (1) μέλος

Αικατερίνη Παπακώτα, Διοικητικό Προσωπικό, Τμήμα Διασύνδεσης This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Φοιτήτρια/ής - ένα (1) μέλος

Ολυμπία Γαϊτανίδη, Προπτυχιακή Φοιτήτρια, Τμήμα Νομικής, πρόεδρος της ΦΥΛ.ΙΣ (Φοιτητική Ένωση για το Φύλο και την Ισότητα) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Συγκρότηση Επιτροπής Ισότητας των Φύλων (Ε.Ι.Φ.)  της ΑΣΚΤ. με απόφαση Συγκλήτου στη συνεδρίασή στις 25-11-2021.

Hλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Ιστότοπος: υπό κατασκευή         Facebook: υπό κατασκευή

 Πρόεδρος: Άντα (Αντωνία) Διάλλα, Καθηγήτρια στο τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης της της ΣΚΤ ΑΣΚΤ, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Αντιπρόεδρος: Πολύδωρος Καρυοφύλλης , Αν Καθηγητής στο τμήμα Εικαστικών Τεχνών της ΣΚΤ της ΑΣΚΤ, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Μέλη ΔΕΠ - έξι (6) μέλη

Άντα (Αντωνία) Διάλλα, Καθηγήτρια στο τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης, της ΣΚΤ της ΑΣΚΤ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Πολύδωρος Καρυοφύλλης, Αν. Καθηγητής στο τμήμα Εικαστικών Τεχνών της ΣΚΤ της ΑΣΚΤ, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Φωτεινή Ζήκα, Αν. Καθηγήτρια στο  Τμήμα Θεωρίας και Ιστορίας της ΣΚΤ της ΑΣΚΤ, (Αντιπρύτανης) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ερατώ  Χατζησάββα, Αν. Καθηγήτρια στο  Τμήμα Εικαστικών Τεχνών της ΣΚΤ της ΑΣΚΤ (Πρόεδρος τμήματος), This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Καλλιρρόη Λινάρδου, Επικ. Καθηγήτρια στο  Τμήμα Θεωρίας & Ιστορίας της ΣΚΤ της ΑΣΚΤ, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Γεωργία  Σαγρή. Αν. Καθηγήτρια στο  Τμήμα Εικαστικών Τεχνών της ΑΣΚΤ, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Ε.Ε.Π. ή Ε.ΔΙ.Π. ή Ε.Τ.Ε.Π. - ένα (1) μέλος

Αικατερίνη Αθανασίου, μέλος Ε.Ε.Π. της ΑΣΚΤ, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Διοικητικό Προσωπικό- ένα (1) μέλος

Μάρθα Αγιουτάκη  διοικητική υπάλληλος της ΑΣΚΤ, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Φοιτήτρια/ής - ένα (1) μέλος

Εύα Αγγελλάκα, προπτυχιακή φοιτήτρια της ΑΣΚΤ, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Γραμματέας:

Μαρούλα Ψάλτη, Διοικητική υπάλληλος της ΑΣΚΤ, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Νικολέττα Ζερβού, Διοικητική υπάλληλος της ΑΣΚΤ, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Συγκρότηση Επιτροπής Ισότητας των Φύλων (Ε.Ι.Φ.)   του Διεθνούς Πανεπιστημίου με την υπ΄ αρ. 53/17-12-2021 απόφαση της Δ.Ε. του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, Αρ. Πρωτ. ΔΦ 2.1/24954/ 21-12-2021

Hλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας:

Ιστότοπος:          

Facebook:

ΠρόεδροςΟυρανία Νόττα, Καθηγήτρια στο Τμήμα  Γεωπονίας, της Σχολής
Γεωτεχνικών Επιστημών, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

Αντιπρόεδρος A’: Σταυριανή Κουτσού, Καθηγήτρια στο Τμήμα Γεωπονίας, της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

Αντιπρόεδρος B’: Χρυσή Γκαβανίδου, Διοικητική υπάλληλος This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

Μέλη ΔΕΠ έξι (6) μέλη

Ουρανία Νόττα, Καθηγήτρια στο Τμήμα Γεωπονίας, της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Σταυριανή Κουτσού, Καθηγήτρια  στο Τμήμα Γεωπονίας, της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ιφιγένεια Μυλωνά, Επίκουρη Καθηγήτρια  στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Νικόλαος Γιοβάνης, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Αριστοτέλης Καζακόπουλος, Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων της Σχολής Μηχανικών,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ευάγγελος Χρήστου, Καθηγητής στο Τμήμα Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Ε.Ε.Π. ή Ε.ΔΙ.Π. ή Ε.Τ.Ε.Π. - ένα (1) μέλος

Ευαγγελία Πολύζου, ΕΔΙΠ  στο Τμήμα Γεωπονίας, της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών.
Διοικητική Υπάλληλος This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

Διοικητικό Προσωπικό- ένα (1) μέλος

Χρυσή Γκαβανίδου, Διοικητική υπάλληλος This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Φοιτήτρια/ής - ένα (1) μέλος

Παναγιώτης Καλαΐτζής, φοιτητής του Τμήματος Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος,
της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Συγκρότηση Επιτροπής Ισότητας των Φύλων (Ε.Ι.Φ.) του Δ.Π.Θ. με απόφαση Συγκλήτου  (Απόφαση 16 /2/30-4-2020). Ανασυγκρότηση με απόφαση Συγκλήτου  (Απόφαση 5/59 - 14/12/2022)

Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Πρόεδρος: Σεβαστή Χατζηφωτίου, Αν. Καθηγήτρια του Τμήματος  Κοινωνικής Εργασίας,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Ιστοσελίδα: http://duth.gr/Υπηρεσίες/Επιτροπές/Επιτροπή-Ισότητας-Φύλων

Facebook: https://www.facebook.com/genderequalityduth                                  

Μέλη ΔΕΠ

Πρόεδρος: Σεβαστή Χατζηφωτίου, Αν. Καθηγήτρια του Τμήματος  Κοινωνικής Εργασίας, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Αγάπη Κανδυλάκη, Καθηγήτρια του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Σεβαστή Χατζηφωτίου, Αν. Καθηγήτρια του Τμήματος  Κοινωνικής Εργασίας,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Αγλαΐα Παππά, Αν. Καθηγήτρια του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Μαρία Παππά, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Γεωργία Υφαντίδου , Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Νικόλαος Κουλούρης, Αν. Καθηγητής του Τμήματος Κοινωνικής ΠολιτικήςThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,

 

Ε.Ε.Π. ή Ε.ΔΙ.Π. ή Ε.Τ.Ε.Π.

Κατσίκα Πασχάλη, Ε.Τ.Ε.Π. του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας

 

Διοικητικό Προσωπικό

Παρθένα Πετρίδου, διοικητική υπάλληλο του Δ.Π.Θ., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Φοιτήτρια/ής

Ελένη Παγγαίου, προπτυχιακή φοιτήτρια του Τμήματος Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού των Παρευξείνιων Χωρών This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Συγκρότηση Επιτροπής Ισότητας των Φύλων (Ε.Ι.Φ.) του ΕΑΠ με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του [542η Συνεδρίαση της  Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π. (17/02/2022)]

Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Πρόεδρος: Χατζηνικήτα Βασιλεία), Καθηγήτρια,  Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ιστοσελίδα:

Facebook: 

Μέλη ΔΕΠ

Χατζηνικήτα Βασιλεία,(Πρόεδρος), Καθηγήτρια,  Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Παληός Ζαχαρίας  Επικ. Καθηγητής ,  Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Χατζηνικολάου Μαρία, Καθηγήτρια,  Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Βλαβιανού Αντιγόνη, Αν. Καθηγήτρια, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών,   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Κοντοχρήστου Μαρία, Επικ. Καθηγήτρια, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Καμέας Αχιλλέας, Αν. Καθηγητής, Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Ε.Ε.Π. ή Ε.ΔΙ.Π. ή Ε.Τ.Ε.Π.

    -

Διοικητικό Προσωπικό

Κολοβού Μαγδαληνή, διοικητική υπάλληλο, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

Φοιτήτρια/ής

Ζώη Ναταλία, μεταπτυχιακή φοιτήτρια του Τμήματος ΠΜΣ «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία», Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Συγκρότηση Επιτροπής Ισότητας των Φύλων (Ε.Ι.Φ.) του ΕΜΠ με απόφαση της 13ης/2020 Συγκλήτου (Θέμα 11), τον Ιανουάριο 2021

Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

Ιστοσελίδα: http://gender-equality.ntua.gr/el/

Facebook:

Πρόεδρος:: Ρίβα Λάββα, Επικ. Καθηγήτρια Σχολής Αρχιτεκτόνων (ΣΑΜ) του ΕΜΠ,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

 

Μέλη Δ.Ε.Π.

Αριάδνη Βοζάνη, Αναπλ. Καθηγήτρια Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (ΣΑΜ) του ΕΜΠ, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

Ρίβα (Σταυρούλα) Λάββα, Επικ. Καθηγήτρια Σχολής Αρχιτεκτόνων (ΣΑΜ) του ΕΜΠ,

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

Ρούλη (Σταυρούλα) Λυκογιάννη, Αναπλ. Καθηγήτρια Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (ΣΑΜ) του ΕΜΠ

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

Μπέτυ (Παναγιώτα) Ρούνη, Λέκτορας Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών (ΣΜΜ) του ΕΜΠ,

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

Δημήτρης Λυρίδης, Αναπλ. Καθηγητής Σχολής Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών (ΣΝΜ) του ΕΜΠ,

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

Ιωάννα Σπυροπούλου, Αναπλ. Καθηγήτρια Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (ΣΑΤΜ-MΓ) του ΕΜΠ, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

 

Ε.Ε.Π. ή Ε.ΔΙ.Π. ή Ε.Τ.Ε.Π.

Μαρία Φλουρή, ΕΔΙΠ της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΣΗΜΜΥ) του ΕΜΠ, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;


Διοικητικό Προσωπικό

Μαρία Θάνου, Διοικ. Υπάλληλος, ΕΛΚΕ του ΕΜΠ, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

 

Φοιτητές/τριες

Πολίνα Πρέντου, Υποψήφια Διδακτόρισσα, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Ανασυγκρότηση Επιτροπής Ισότητας των Φύλων (Ε.Ι.Φ.)  στις 1/12/20, 16/3/2021

Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας:   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

Ιστοσελίδα:

Facebook:

Πρόεδρος: Μαίρη Λεοντσίνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

Αναπληρώτρια Πρόεδρος: Χριστίνα Δάλλα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική

Μέλη Δ.Ε.Π.
Βασιλική  Κιντή, Καθηγήτρια, Τμήμα Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Χριστίνα Δάλλα,

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ιατρική

Ιωάννα Κονδύλη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Νομική Σχολή,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Μαίρη Λεοντσίνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Πολυξένη Αργειτάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια, Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Αριστοτέλης Τύμπας, καθηγητής Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης

 

Ε.Ε.Π. ή Ε.ΔΙ.Π. ή Ε.Τ.Ε.Π.

Αρετή Σπυροπούλου, μέλος Ε.ΔΙ.Π., Ιατρική Σχολή , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Διοικητικό Προσωπικό

Αικατερίνη Μαρμαρινού, Διοικητικός υπάλληλος, Δ/νση Σχεδιασμού & Προγ/σμού, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Φοιτητές/τριες

Φωτεινή-Ηλέκτρα Χριστακοπούλου, φοιτήτρια, Νομικής Σχολής, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Συγκρότηση Επιτροπής Ισότητας των Φύλων (Ε.Ι.Φ.)  στις Συνεδρίαση της Συγκλήτου αρ. πράξης 64/21.09.2021

Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: 

Ιστοσελίδα:

Facebook:

Πρόεδρος: Μαρία Παπαδακάκη, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

Αναπληρωτής Πρόεδρος: Γιώργος Κριτσωτάκης  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Μέλη Δ.Ε.Π.

Αθανάσιος Μαλάμος Καθηγητής Τμήματος ΗΜΜΥ (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Αργυρούλα Καλαϊτζάκη Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Γεώργιος Κριτσωτάκης Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Μαρία Παπαδακάκη Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Κωνσταντίνος Πασχαλίδης Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Γεωπονίας (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Ζαχαρούλα Κασσέρη Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 

Ε.Ε.Π. ή Ε.ΔΙ.Π. ή Ε.Τ.Ε.Π.

Γεώργιος Τσικαλάκης Μέλος ΕΔΙΠ στο Τμήμα Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

Διοικητικό Προσωπικό

Μαρία Περβολαράκη, Διοικητική Υπάλληλος (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 

Φοιτητές/τριες

Αικατερίνη Λαθιωτάκη Υποψήφια διδακτόρισσα  στο Τμήμα Κοινωνικής Εργασία (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

 

Συγκρότηση Επιτροπής Ισότητας των Φύλων (Ε.Ι.Φ.)  του Ιονίου Πανεπιστημίου με απόφαση Συγκλήτου στη συνεδρίασή της με αριθμό 24/20.4.2020.

Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ιστοσελίδα:

Facebook:

 

Μέλη Δ.Ε.Π.  ( αλφαβητική σειρά)

Αγνή Παπαδοπούλου,  Eπίκ. Kαθηγήτρια, Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Σχολή Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών, Ιόνιο Πανεπιστήμιο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

Αικατερίνη Καμπάση, Αναπλ. Kαθηγήτρια, Τμήμα Περιβάλλοντος, Σχολή Μουσικής και Περιβάλλοντος, Ιόνιο Πανεπιστήμιο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

Έλενα Χαμαλίδη, Eπίκ. Kαθηγήτρια, Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Σχολή Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών, Ιόνιο Πανεπιστήμιο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

Μυρτώ Μαλούτα,  Eπίκ. Kαθηγήτρια, Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας, Σχολή Επιστήμης της Πληροφορίας & Πληροφορικής, Ιόνιο Πανεπιστήμιο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

Νταλίλα Ονοράτου, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας,  Σχολή Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

Φωτεινή Βάκη, Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Ιστορίας, Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Ιόνιο Πανεπιστήμιο , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

Ε.Ε.Π. ή Ε.ΔΙ.Π. ή Ε.Τ.Ε.Π.

Μαρία Αργυροκαστρίτη, ΕΕΠ, Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Σχολή Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

Διοικητικό Προσωπικό

Νίκη Αλεβιζάκη, Τμήμα Τεχνών Ήχου και Εικόνας,  Σχολή Μουσικής και Οπτικοακουστικών Τεχνών, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

Φοιτητές/τριες

Γεώργιος Καρακίτσος, Προπτυχ. φοιτητής, Τμήμα Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας, Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Ιόνιο Πανεπιστήμιο, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Συγκρότηση Επιτροπής Ισότητας των Φύλων (Ε.Ι.Φ.)  με απόφαση Συγκλήτου

Πρόεδρος: Αποσπόρη Ελένη,  Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμ. Μ&Ε, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας:

Ιστοσελίδα:

Facebook:

ΕΙΦ ΟΠΑ

Τακτικά Μέλη

 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

email

Αποσπόρη Ελένη (Πρόεδρος ΕΙΦ)

Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμ. Μ&Ε

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

Θάνος Ιωάννης

Επίκ. Καθηγητής, Τμ. ΟΔΕ

 

Καλογεράκη Βάνα

Καθηγήτρια, Τμ. Πληροφορικής

 

Κοέν Σάνδρα

Καθηγήτρια, Τμ. ΟΔΕ

 

Λειβαδά Αλεξάνδρα

Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμ. Στατιστικής

 

Τουμπής Σταύρος (Αν. Πρόεδρος ΕΙΦ)

Αναπλ. Καθηγητής, Τμ.Πληροφορικής

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

Μαμάκου Ξένη

ΕΔΙΠ, ΣΔΕ

 

Σκεύη Ειρήνη

Διοικητικό Προσωπικό

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

Κάππου Κωνσταντίνα

Φοιτήτρια, Τμ. Πληροφορικής

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Παπαλεξανδρή Νάνσυ

Ομότ. Καθηγήτρια, Σύμβουλος

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

Αναπληρωματικά Μέλη

 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

email

Γαλανάκη Άννα-Ελένη

Επίκ. Καθηγήτρια, Τμ. Μ&Ε

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Λάζαρης Χρήστος

ΕΔΙΠ, ΣΔΕ

 

Καϊνού Παρθενόπη

Διοικητική Υπάλληλος

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Γαλερού Αναστασία

Φοιτήτρια, Τμ. ΔΕΤ

 

 

 

 

Γραμματέας

 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

email

Τρικάλη Πηνελόπη

Διοικητικό Προσωπικό ΟΠΑ

 

Βάγγη Χριστίνα

Διοικητικό Προσωπικό ΟΠΑ (αναπλ.)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Συγκρότηση Επιτροπής Ισότητας των Φύλων (Ε.Ι.Φ.) με απόφαση Συγκλήτου υπ’ αριθμ. 08/06.06.2019. Ανασυγκρότηση Επιτροπής Ισότητας των Φύλων (Ε.Ι.Φ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου με απόφαση Συγκλήτου υπ’ αριθμ.10/06.12.2019

Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2251036197

Ιστότοπος: https://www.aegean.gr/equality-committee

Facebook:

ΠρόεδροςΚαντσά Βενετία, Καθηγήτρια στο Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Μέλη Δ.Ε.Π. - έξι (6) μέλη

Καντσά Βενετία, Καθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Γιαννακόπουλος Κωνσταντίνος, Αναπλ. Καθηγητής,Τμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Πετροπούλου Χρυσάνθη (Κρίστη), Mόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Γεωγραφίας This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Γουβιάς Διονύσης, Αναπλ. Καθηγητής, Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ζήση Αναστασία, Καθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνιολογίας This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Χατζαρούλα Ποθητή, Mόνιμη Επίκουρη Καθηγήτρια, Tμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Ε.Ε.Π. ή Ε.ΔΙ.Π. ή Ε.Τ.Ε.Π. -ένα (1) μέλος

Κουρουτσίδου Μαρία, Ε.ΔΙ.Π. Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Διοικητικό Προσωπικό- ένα (1) μέλος

Μπουλμπούλης Ευστράτιος,  Αναπληρωτής Προϊστάμενος Γραμματείας, Τμήμα Κοινωνιολογίας This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Φοιτήτρια/ής - ένα (1) μέλος

Κοντοχρήστου Αθανασία, Υποψήφια Διδακτόρισσα, Tμήμα Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Επίτιμο Μέλος (με απόφαση της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων Πανεπιστημίου Αιγαίου υπ’ αριθμόν 1/8.1.2020)

Γκασούκα Μαρία Ομότιμη Καθηγήτρια, Τμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Συγκρότηση Επιτροπής Ισότητας των Φύλων (Ε.Ι.Φ.)  του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας  με απόφαση Συγκλήτου στη συνεδρίασή της με αριθμό 111/24-04-2020. Ανασυγκρότηση στη συνεδρίαση με αριθμό 121/17-09-2020.

Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας:

Ιστότοπος:

Facebook:

Πρόεδρος: Δημήτρης Πνευματικός, Καθηγητής Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

Αναπληρώτρια Πρόεδρος:  Μιχαήλ Δόμνα Καθηγήτρια Τμήματος Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

 

Μέλη ΔΕΠ

Αυγητίδου Αγγελική, Αν. Καθηγήτρια Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Βλάχβεη Ασπασία,  Καθηγήτρια Τμήματος Οικονομικών Επιστημών,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Γκιαούρη Στεργιανή, Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Μιχαήλ Δόμνα Καθηγήτρια Τμήματος Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

Μπρώνη Γεωργία, Καθηγήτρια Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Επιστημών, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

Μέλη Ε.ΔΙ.Π.

Βάσσιου Αικατερίνη, Μέλος Ε.ΔΙ.Π. του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Διοικητικό Προσωπικό

Κόζανα Κωνσταντίνα, Διοικητική υπάλληλος του Τμήματος Προσωπικού του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Φοιτητές/τριες

Μπισιρίτσα Κωνσταντίνα, Φοιτήτρια Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων (Ε.Ι.Φ.)  του Πανεπιστημίου Κρήτης, συγκροτήθηκε στην με αρ.434η/18-06-2020 τακτική συνεδρία της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κρήτης, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 431ης/14-05-2020 απόφασης του ίδιου οργάνου.

Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ιστότοπος: https://www.eif.uoc.gr

Facebook:

Πρόεδρος: Κατερίνα Δαλακούρα, Αναπλ. Καθηγήτρια στο Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, της Φιλοσοφικής Σχολής This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

Αντιπρόεδρος: Κυριακή θερμού, Καθηγήτρια Φαρμακολογίας, Τμήμα Ιατρικής Σχολής This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

Μέλη ΔΕΠ - έξι (6) μέλη

Κατερίνα Δαλακούρα, Αναπλ. Καθηγήτρια. Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Φιλοσοφική Σχολή This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

Όλγα Θεμελή, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Ψυχολογίας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

Κυριακή Θερμού, Καθηγήτρια Φαρμακολογίας, Ιατρική Σχολή  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

Ευαγγελία Παπαδάκη, Επίκ. Καθηγήτρια, Τμήμα Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών, Φιλοσοφική Σχολή
lina This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

Παναγιώτα Φατούρου, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών, Σχολή Θετικών και τεχνολογικών Επιστημών (ΣΘΕΤΕ) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

Ελένη Φουρναράκη, Αναπλ. Καθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

 

Ε.Ε.Π. ή Ε.ΔΙ.Π. ή Ε.Τ.Ε.Π. - ένα (1) μέλος

Ζαχαρούλα Κασσέρη, μέλος Ε.ΔΙ.Π. Τμήμα Ψυχολογίας, Σχολή κοινωνικών Επιστημών This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

 

Διοικητικό Προσωπικό- ένα (1) μέλος

Αναστασία Διακάτου, μόνιμη υπάλληλος, Τμήμα Στατιστικής και Μελετών This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

 

Φοιτήτρια/ής - ένα (1) μέλος

Εύα Αναστασιάδη, φοιτήτρια Τμήματος Επιστήμης Υπολογιστών  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Ιστότοπος: https://www.uom.gr/eif

Facebook: https://www.facebook.com/eif.pamak

 

Πρόεδρος: Φωτεινή Τσιμπιρίδου, Καθηγήτρια Κοινωνικής Ανθρωπολογίας,  Πρόεδρος Τμήματος  Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Διευθύντρια  στο Εργαστήριο Μελέτης του Πολιτισμού, των Συνόρων και του Κοινωνικού Φύλου, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Μέλη Δ.Ε.Π.

Φωτεινή Τσιμπιρίδου, Καθηγήτρια Κοινωνικής Ανθρωπολογίας,  Πρόεδρος Τμήματος  Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Διευθύντρια  στο Εργαστήριο Μελέτης του Πολιτισμού, των Συνόρων και του Κοινωνικού Φύλου, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.      

Ροδούλα Τσιότσου, Καθηγήτρια, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Αικατερίνη Σαρρή, Καθηγήτρια Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Διευθύντρια στο Εργαστήριο Επιχειρηματικότητας, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Νίκος Ζάικος,  Αναπληρωτής Καθηγητής Διεθνούς Δικαίου, Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Φωτεινή Μπέλλου, Επίκουρη Καθηγήτρια Διεθνών Σχέσεων, Έδρα UNESCO "Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια", Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 Συριοπούλου-Δελλή Χριστίνα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Διευθύντρια του Π.Μ.Σ. στις «Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαίδευση Ενηλίκων, Ειδική Αγωγή» («Δια Βίου Μάθηση και Ειδική Αγωγή»), Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Μέλη ΕΕΠ/ΕΔΙΠ/ΕΤΕΠ

Υπατία Κωνσταντινίδου, ΕΤΕΠ, Τμήμα Λογιστικής Χρηματοοικονομικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Διοικητικό προσωπικό

Μαρία Βαϊνά, ΙΔΑΧ, ΠΕ Μεταφραστών-Διερμηνέων, «Τμήμα Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων», Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, (Γραμματέας της ΕΙΦ-ΠΑΜΑΚ)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;   

 

Φοιτητής/τρια

Ευάγγελος-Ζήσης Χουλιάρας, Φοιτητής,  Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Αναπληρωματικά Μέλη

Ελένη Σιδέρη, Επίκουρη Καθηγήτρια,  Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Ευδοξία Παπανικολάου, Μόνιμη Διοικητική Υπάλληλος, ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, Προϊσταμένη Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Βασιλική Χατζηκαμάρη, Φοιτήτρια, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

Η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων (Ε.Ι.Φ.)  του Πανεπιστημίου Πατρών, συγκροτήθηκε στη συνεδρίαση της Συγκλήτου   υπ’ αριθμ. 189/8.7.2021.

Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ιστότοπος:

Facebook:

Πρόεδρος: Άννα Ρούσσου, Καθηγήτρια, Τμήμα Φιλολογίας, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Μέλη ΔΕΠ - έξι (6) μέλη

Άννα Ρούσσου, Καθηγήτρια, Τμήμα Φιλολογίας, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ευγενία Αρβανίτη: Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Νίκη Γεωργιάδου: Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Γιάννης Γαροφαλλάκης: Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορική This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ευγενία Μυλωνάκη: Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Φιλοσοφίας This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Ευαγγελία (Λίλη) Παπαδημητρίου: Καθηγήτρια. Τμήμα Φαρμακευτικής, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Ε.Ε.Π. ή Ε.ΔΙ.Π. ή Ε.Τ.Ε.Π. - ένα (1) μέλος

Μάρω Γαλάνη: μέλος Ε.Ε.Π., Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (ΕΕΠ/ΕΔΙΠ)

 

Διοικητικό Προσωπικό- ένα (1) μέλος

Θεώνη Τζουραμάνη: Υπάλληλος Φοιτητικής Εστίας Πατρών, Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. (μέιλ από τη Φοιτητική Εστία)
 

Φοιτήτρια/ής - ένα (1) μέλος

Φωτεινή Χριστοπούλου: Μεταπτυχιακή φοιτήτρια, Τμήμα Ιατρικής, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Συγκρότηση Επιτροπής Ισότητας των Φύλων (Ε.Ι.Φ.) με απόφαση Συγκλήτου υπ’ αριθμ. 34, 16/10/2020

Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ιστότοπος:

Facebook:

Πρόεδρος: Δέσποινα Καρακατσάνη, Καθηγήτρια, Τμήμα Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Μέλη ΔΕΠ - 5 μέλη

Γαζή Φωτεινή, Καθηγήτρια του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Νικολακάκη Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Τζαβέλλα Φωτεινή, Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Νοσηλευτικής, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Πολίτη Χριστίνα, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Φραγκάκη Γεωργία, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Φιλολογίας, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Ε.Ε.Π. ή Ε.ΔΙ.Π. ή Ε.Τ.Ε.Π. - ένα (1) μέλος

Αλικάκου Σταυρούλα, μέλος ΕΤΕΠ του Τμήματος Νοσηλευτικής, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Διοικητικό Προσωπικό- ένα (1) μέλος

Καραγεωργίου Ευαγγελία, διοικητική υπάλληλος του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Φοιτήτρια/ής - ένα (1) μέλος

Δημητρακάκη Στυλιανή, προπτυχιακή φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ως μέλος,

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Συγκρότηση Επιτροπής Ισότητας των Φύλων (Ε.Ι.Φ.) με απόφαση Συγκλήτου υπ’ αριθμ

Ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας:    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ιστότοπος: https://www.hua.gr/index.php/el/commissions/2022-01-31-09-46-51;

Facebook:

Πρόεδρος: Γιαννακούλια Μαρία, Καθηγήτρια Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας Διατροφής,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

Αντιπρόεδρος: Ζενάκου Ελένη, μέλος ΕΕΠ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;

 

Μέλη ΔΕΠ - έξι (6) μέλη:

Γιαννακούλια Μαρία, Καθηγήτρια Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας Διατροφής, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Δράκου Ευαγγελία, Επίκ. Καθηγήτρια Τμήματος Γεωγραφίας, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Θεοδωροπούλου Ελένη, Καθηγήτρια Τμήματος Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Κυριακού Αδαμαντίνη, Αναπλ. Καθηγήτρια Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας Διατροφής, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Σταμάτη Μαυρέτα, Επίκ. Καθηγήτρια Τμήματος Πληροφορικής Τηλεματικής, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

Ε.Ε.Π. ή Ε.ΔΙ.Π. ή Ε.Τ.Ε.Π.

Ζενάκου Ελένη, Μέλος ΕΕΠ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Διοικητικό Προσωπικό

Μήτση Σηγγέργκη Λορέτα, Διοικητική Υπάλληλος This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Φοιτήτρια/ής

Θεοφιλόπουλος Αθανάσιος, Μεταπτυχιακός φοιτητής,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Αναπλ. Μέλος: Κοτσιαφίτη Παγώνα Μαρία, προπτυχιακή φοιτήτρια,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Φωτεινή Μαρμάνη, Τμήμα Ακαδημαϊκών Θεμάτων, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


Print   Email